کاور استخر

کاور استخر

کاور استخر ، پوشش دهنده سطح استخر ، مانع تبخیر آب و کنترل میزان رطوبت و جلوگیری از رشد باکتری و قارچ ها میشود

راه بند ستونی

راه بند ستونی

راهبند ستونی یا بولارد ، دارای ضریب امنیتی و ایمنی بالایی میباشد

راه بند میله ای – اهرمی

راه بند میله ای (اهرمی) سری BBG

راهبند میله ای جهت کنترل تردد در ورودی کارخانجات ، عوارضی ها و پارکینگ ها ، سازمانها و … مورد استفاده قرار میگیرد