تولید کننده تجهیزات لجستیک بارگیری و تخلیه

ساخت انواع داک لولر , رمپ بارگیری , درب اتوماتیک

Search
Close this search box.

ساخت انواع داک لولر , رمپ بارگیری , درب اتوماتیک

پل بارگیری هیدرولیک

پل بارگیری هیدرولیک سری VHD 

فهرست محتوا

در صنعت ابزارهای زیادی وجود دارد که سرعت تخلیه وبارگیری را بالا میبرد. میتوان از انواع ان پل ارتباطی (بریج) را نام برد .
این محصول نوعی پل ارتباطی هیدرولیکی با سازه فلزی , بین سکوی بارگیری و تریلی میباشد , از پل بارگیری برای سهولت در امر تخلیه وبارگیری توسط جک پالت,چهار چرخ و … استفاده میشود که می تواند به دوصورت هیدرولیک و دستی ارائه شود  تا زمان تخلیه وبارگیری را به حدود ده دقیقه کاهش دهد