تولید کننده تجهیزات لجستیک بارگیری و تخلیه

ساخت انواع داک لولر , رمپ بارگیری , درب اتوماتیک

Search
Close this search box.

ساخت انواع داک لولر , رمپ بارگیری , درب اتوماتیک

درب اتوماتیک آشیانه هواپیما

درب اتوماتیک آشیانه هواپیما 

فهرست محتوا

جهت عبور هواپيما هاي مختلف به آشيانه جهت تعميرات و سرويس هاي دوره اي ، درب هايي با عرض و ارتفاع هاي زياد با مكانيزم هاي مختلف طراحي و اجرا مي گردد.

 

كاربرد:

دربها آشيانه جهت ورودي آشيانه هواپيما و همچنين سوله هاي عظيم مي باشند و براي فرودگاه ها و كارخانجات صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. طراحي و اجراي اين نوع دربهاي اتوماتيك نيازمند مطالعات مهندسي ويژه اي مي باشد:

  • نوع استراكچر و استحكام مورد نياز سازه سوله
  • محاسبه نوع سكشن ها يا پرده براساس كاربري درب
  • سرعت وزش باد منطقه
  • سرعت وزش باد منطقه
  • ابعاد مورد نظر جهت نصب
  • طراحي مكانيزم بازو بسته شدن درب با توجه به محدوديت هاي فضاي سوله