پروژه رمپ بارگیری چند منظوره

رمپ بارگیری چند منظوره

اطلاعات پروژه :

رمپ بارگیری چند منظوره

اهداف پروژه
مشتری
راه کار این پروژه
بخش
اهداف پروژه

تسهیل تخلیه و بارگیری

logo-sec

logo-sec

مشتری

گمرک تهران

راه کار این پروژه
  • رمپ بارگیری چند منظوره

تصاویر مرتبط

طراحی وتولید توانمند مینی داک لولر های شش تن
پروژه طراحی و تولید مینی داک لولر ده تن
درب های کرکره صنعتی
پروژه درب کرکره صنعتی
فهرست