نمونه پروژه های شرکت زیبا اتوماسیون مشکات

رمپ صنعتی الداک industrial ramps

رمپ صنعتی

داک لولر هشت تن نرمال

همسطح کننده ها

داک لولر استند ایستاده eledock

داک لولر استند – ایستاده

راهبند مکانیکال

راهبند مکانیکال

Fast Roll-Up Door eledock

طراحی و ساخت درب سرعتی کاله آمل

داک لولر لبه دار

داک لولر لبه دار

داک لولر دفنی

داک لولر دفنی هشت تن شرکت وین تک

درب اتوماتیک پارکینگ زیر سقفی یا سکشنال

درب سکشنال پارکینگی

درب زیر سقفی یک تکه

تولید و نصب درب های سکشنال پروژه روماک گستر پارس

داک لولر 10 تن نرمال

داک لولر 8 تن نرمال

ساخت ونصب چاله داک لولر هشت تن نرمال پخش ساری مهر پارسیا

ساخت و نصب چاله داک لولر هشت تن نرمال پخش ساری مهر پارسیا

درب جدید سرعتی پی وی سی

درب جدید سرعتی پی وی سی PVC

داک لولر تلسکوپی نرمال

داک لولر تلسکوپی نرمال

داک لولر لولایی لبه دار دفنی هشت و ده تن

داک لولر لولایی لبه دار دفنی هشت و ده تن

داک لولر لولایی لبه دار دفنی شش تن

داک لولر لولایی لبه دار دفنی شش تن

داک لولر لولایی لبه دار هشت و 10 تن

داک لولر لولایی لبه دار هشت و ده تن

داک لولر لولایی لبه دار شش تن

داک لولر لولایی لبه دار شش تن

داک لولر لولایی نرمال 8 و 10 تن

داک لولر لولایی نرمال 8 و 10 تن

داک لولر لولایی نرمال دفنی شش تن

داک لولر لولایی نرمال دفنی شش تن

داک لولر لولایی نرمال شش تن

داک لولر لولایی نرمال شش تن

رمپ بارگیری پرتابل

رمپ بارگیری پرتابل

همسطح کننده متحرک / رمپ متحرک

همسطح کننده متحرک

رمپ بارگیری متحرک

رمپ بارگیری متحرک RPM

درب فست رول درب سریع

درب فست رول

داک لولر مینی

داک لولر مینی

داک لولر ایستاده بدون حفاظ

داک لولر ایستاده بدون حفاظ

رمپ بارگیری همسطح کننده متحرک

پالت لاستیک قطر 80 سانتی متر

پالت لاستیک قطر 80 سانتی متر

پالت لاستیک قطر 63 سانتی متر

پالت لاستیک قطر 63 سانتی متر

داک لولر لولایی هیدرولیک نرمال‌ هشت و ده تن

داک لولر لولایی هیدرولیک نرمال هشت تن

داک لولر لولایی هیدرولیک ایستاده تریلی و ایسوزیی

داک لولر لولایی هیدرولیک ایستاده ELEDOCK

داک لولر لولایی هیدرولیک دفنی هشت و ده تن

داک لولر لولایی هیدرولیک نرمال دفنی هشت تن

داک لولر لولایی هیدرولیک نرمال شش تن

داک لولر لولایی هیدرولیک نرمال شش تن

داک لولر لولایی هیدرولیک لبه دار دفنی

داک لولر لولایی هیدرولیک لبه دار دفنی

داک لولر هیدرولیک لولایی لبه دار (شش تن)

داک لولر هیدرولیک لولایی لبه دار شش تن

داک لولر عمودی هیدرولیک نرمال

داک لولر عمودی هیدرولیک نرمال

داک لولر عمودی هیدرولیک تلسکوپی

داک لولر عمودی هیدرولیک تلسکوپی

داک لولر تلسکوپی هیدرولیک نرمال

داک لولر تلسکوپی هیدرولیک نرمال

داک لولر تلسکوپی هیدرولیک دفنی

داک لولر تلسکوپی هیدرولیک دفنی

داک لولر ایستاده لولایی نرمال

داک لولر ایستاده لولایی نرمال

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
فهرست