وبلاگ Eledock

داک لولر دفنی
داک لولردسته بندی نشدههیدرولیک لبه دار دفنی

داک لولر دفنی هشت تن شرکت وین تک

انواع مختلفی از کنترل کننده سکوی تخلیه و بارگیری وجود دارد. برخی از نمونه ها می توان به داک لولر هیدرولیکی ، داک لولر عمودی ، لبه اهرم سکو ، کنترل کننده سکو ظروف کانتینر و کیت تشکیل گودال Dok-box اشاره کرد.

ساخت داک شلتر در بندرعباس
دسته بندی نشده

خدمات تعمیرات و سرویس تجهیزات لجستیک تخلیه و بارگیری

ما با دانش فنی روز و احساس تعهد غیر قابل انعطاف ، خواسته های مشتریان را برای دریافت کیفیت و کارآیی بالای خدمات برآورده می کنیم.

فهرست